Kuruluşu ve Gelişimi:

İşletmecilik Programı olarak 24.12.1987 tarihinde Trakya Üniversitesine bağlı olarak İktisadi ve İdari Programlar bünyesinde açılmıştır.2002–2003 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren İşletme Programı adını almıştır.2006 Yılında Namık Kemal Üniversitesi’nin açılmasıyla bu üniversiteye bağlı olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Programın Amacı:

Öğrencilere organizasyon, yönetim ve değerlendirme yeteneği kazandırarak onları işletmecilik mesleğinin temel gereklerini iyi bilen meslek elemanları olarak yetiştirmektir.

Programın Kapsamı:

Program 2 yıl süren yoğun bir eğitim ve bunu tamamlayıcı nitelikte yaz stajı ile öğrencileri bir yandan genel işletme ve finans bilgileriyle uluslar arası düzeyde tanıştırmakta bir yandan da sosyal konulara analitik bakış açısıyla kıt kaynakların en verimli bir biçimde kullanılmasının yollarını öğreterek profesyonel iş yaşamına hazırlanmalarını sağlamaktır.