YETERLİLİKLER
İşletme Yönetimi1-Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme2-Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi 3-Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme4-Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme5-Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.6-Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme7-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme8-İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.9-İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi10-İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.11-İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme12-İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.13-İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme. 14-Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.15-Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.16-Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme17-Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme18-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme19-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme20-Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme21-Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme